People

Professors

Stephen P. Boyd
Yuan Yaxiang
He Bingsheng
Sun Defeng
Dai Yuhong
Wen Zaiwen
Pascal Van Hentenryck
Jeffrey T. Linderoth
Frank E. Curtis
Laura Albert's Blog

Friends

Qi Fang, Beijing University of Posts and Telecommunications, China
Yirui Hu, Huazhong University of Technology and Science, China
Xin Tan, Jilin University, China
Jie Xing, Shanghai University, China
Zhuowen Zheng, Tongji University, China
Hongbo Zhu, Nankai University, China